Realizacje

Roboty ziemne – FUH „Wojciech Mikołaj”

* Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-9:

– budowa autostrady A4;

– budowa wysypiska śmieci w Katowicach;

– budowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach;

 

* Polimex Mostostal:

– budowa autostrady A4 w Katowicach;

 

* DROGOPOL S.A.

– budowa i remonty dróg w Katowicach;

 

* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A. Tchórzewski i M. Pasek:

– budowa hal przemysłowych w Mysłowicach i Sosnowcu;

Comments are closed.